vormen knippen en textiel collages maken

vormen knippen en textiel collages maken • Onderwerp:
 • Dimensies:
 • Beeldaspecten:
 • Materiaal/Techniek:
 • Vakgebied:
 • Beschouwing:

 • Leerdoelen:

 • Werkwijze:

 • Opdracht:

 • Materialen en gereedschappen:

 • Korte handleiding van mogelijke processen in de les:

 • Nabeschouwing, werkbespreking met de leerlingen:

 • Opmerkingen van de leerkracht:

  -