Leerlijn tekenen en schilderen: landschap

Leerlijn tekenen en schilderen: landschap

In de leerlijn tekenen en schilderen: landschap zijn een aantal lessen te vinden op diverse jaarniveau rondom het thema landschap als voorbeeld hoe je een algemeen thema uit de Kunstgeschiedenis kan verbinden met voor de kinderen in de diverse leergroepen aansprekende onderwerpen.

De leerlijn stipt diverse leergebieden aan. Kinderen kunnen experimenteren met verschillende teken- en schildersmaterialen, kunstbeschouwing komt aan de orde door schilders uit verschillende periodes als inspiratiebron te gebruiken, kinderen gaan op onderzoek uit in eigen omgeving om per leerjaar op diverse, aan hun leeftijd aangepaste  wijze hun steeds groter wordende leefomgeving in kaart te brengen.

verwijzing naar domeinen:…..

Voor scholen die hebben gewerkt met de CultuurLoper zullen in de leerdoelen verwijzingen te vinden zijn naar de voor de verschillende groepen vastgestelde gedragsindicatoren over reflectief, onderzoekend en creërend vermogen van de kinderen.

groep 1 en 2 verbeelden een Fantasiestraat  (inspiratie boek “de appelmoesstraat is anders”, Joke van Leeuwen)

groep 3, 4 en 5 brengen de school en de buurt waarin ze wonen in kaart  en verbeelden deze in een plattegrond van hun dorp met geschilderde detail van herkenningspunten. (inspiratie het beleg van Alkmaar, schilderij van… uit het Alkmaars museum) Tevens werken ze met kleur geïnspireerd door Paul Klee

groep 6, 7 en 8 schilderen landschappen geïnspireerd op het werk van David Hockney.

 

 


Groep 1-2

groep 1 en 2 verbeelden een Fantasiestraat  ( inspiratie “de appelmoesstraat is anders”, Joke van Leeuwen)https://www.dbnl.org/tekst/leeu020appe01_01/leeu020appe01_01_0001.php


Groep 3-4-5

groep 3, 4 en 5 brengen de school en de buurt waarin ze wonen in kaart  en verbeelden deze in een plattegrond van hun dorp met geschilderde detail van herkenningspunten. (inspiratie het beleg van Alkmaar, schilderij van… uit het Alkmaars museum) Tevens werken ze met kleur geïnspireerd door Paul Klee.


Groep 6-7-8

Groep 6, 7 en 8 landschappen a la David Hockney

Registration

Forgotten Password?