Tekenen en schilderen

Tekenen een schilderen is één van de disciplines waar iedere  docent wel weg mee zal weten en meestal is er een veelvoud aan materialen in de basis op de scholen aanwezig. Vanuit onze ervaring  met kunstenaars in de klas die vanuit deze disciplines werken is er met die eenvoudige materialen vak veel meer mogelijk dan gedacht.

Teken- en schildersmaterialen: Wat zit er in uw materialenkast?

 • houtskool
 • potloden en grafietstiften in diverse diktes en hardheden
 • kroontjes pennen en rietpennen
 • stiften
 • conté krijt, waskrijt en kleurpotloden (gewoon en aquarel)
 • vingerverf en ecoline
 • plakkaatverf
 • aquarelverf 
 • Oost-Indische inkt en byster ( inkt van notenbolster)
 •  acrylverf  en textielverf?
 • tekenprogramma’s op de ipads?
 • diverse soorten papier

Deze Teken- en schildersmaterialen kunnen bij vrijwel alle thema’s en onderwerpen worden ingezet. De lesbrieven  die we hier laten zien willen u inspireren tot meer.  En natuurlijk kunnen die altijd worden aangepast naar materiaal of thema.

de lesbrieven die aan deze leerlijn hangen zijn ontwikkeld naar aanleiding van op diverse scholen uitgevoerde projecten. Voor deze scholen zijn ze toegankelijk met een speciale inlogcode. Op die wijze kunnen de leerkrachten teruggrijpen op de lessen die door Toonbeelddocenten in hun groepen zijn gegeven.

In de lesbrieven geven we technische en didactische aanwijzingen voor groep 1 tot en met 8. De focus/onderwerp/ thema kan naar believen door de leerkracht worden aangepast en verbindingen worden gezocht met andere leerstof. De vaardigheden in deze lessen zijn als altijd ontleend aan de Tule kerndoelen voor kunstzinnige vorming zoals te vinden op http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html. Ook zij benadrukken dat het van belang is om voor kinderen betekenisvolle onderwerpen te kiezen, die ontleend zijn aan de belevingswereld van de kinderen en aangepast aan hun leeftijd en niveau.

Scholen die de methode “Laat maar zien” gebruiken zullen hierin ook een scala aan lessen vinden waarin deze kerndoelen ook per thema worden uitgewerkt.

Voor scholen die hebben gewerkt met de CultuurLoper zullen in de leerdoelen verwijzingen te vinden zijn naar de voor de verschillende groepen vastgestelde gedragsindicatoren over reflectief, onderzoekend en creërend vermogen van de kinderen.Ook zij ontvangen een toegangscode om de leerlijnen te gebruiken.

Nog meer inspiratie nodig of coaching door onze kunstenaarsdocenten? Neem contact op met Toonbeeld over de mogelijkheden.

Hier een algemene tekst toevoegen over het aanbod van de verschillende Tekenen en schilderen leerlijnen.