Klei variant 1

Klei variant 1

Klei is één van de plastische materialen die niet mogen ontbreken in de basisschool. motivering…..en foto

Vanuit onze ervaring met kleilessen op diverse basisscholen in Castricum hebben we een leerlijn ontwikkeld waarmee kinderen volop kunnen experimenteren met dit materiaal. We geven een aantal technische en didactische aanwijzingen voor groep 1 tot en met 8 . De focus/onderwerp/ thema kan naar believen door de leerkracht worden aangepast en verbindingen worden gezocht met andere leerstof. De vaardigheden in deze lessen zijn als altijd ontleend aan de Tule kerndoelen voor kunstzinnige vorming zoals te vinden op http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html

Scholen die de methode “Laat maar zien” gebruiken zullen hierin ook een scala aan lessen vinden waarin deze kerndoelen ook per thema worden uitgewerkt. Kleur in de vorm van engobe of glazuur komt ook aanbod. Het aanschaffen van een keramiekoven is aan te bevelen maar er kan ook door Toonbeeld worden gebakken.

Natuurlijk zijn de onderverdeling in kerndoelen niet zo strak als hier gesteld gebonden aan de groepen. Hebben kinderen in groep 4 nog nooit met klei gewerkt dan kijk je n.a.v.  de lesbrieven hoe je het aanleren van de vaardigheden in je lessen kan aanpassen aan hun leeftijd en thema. Het maken van duimpotjes is bv ook voor volwassenen een zinvolle en plezierige mindvolle bezigheid en tevens een basistechniek van waaruit je verder kan ontwikkelen.


Groep 1-2

Groep 1 en 2 : spelen met zand en water, spelend vormen met met plastische materialen, plasticine, natuurklei en brooddeeg

 

 


Groep 3-4

Groep 3 en 4: boetseren uit één stuk (lichaamsvormen van mens en dier, voorwerpen als potjes en vaasjes)


Groep 5-6

Groep 5 en 6: textuur aanbrengen in klei; werken met platen en ringen van klei


Groep 7-8

Groep 7 en 8: figuur boetseren, naar waarneming werken en met klei de karakteristieke houding van mensen en dieren aangeven b.v. door buiging van romp en ledematen.

Registration

Forgotten Password?