Beeldende Avonturen

Leerlijn Beeldend

In aansluiting op de CultuurAvonturen, ontwikkelen we voor de scholen waarmee we samenwerken, leerlijnen die zo gemaakt worden dat je hiermee in de diverse groepen kan teruggrijpen op eerdere lessen en verder kan werken.
Net zoals onze lessen dragen de leerlijnen bij aan het behalen van de kerndoelen ten aanzien van kunstzinnige orientatie zoals te vinden op:
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-KDKunstzinnigeOrientatie.html

De lessen voor de verschillende niveaus zijn zo opgebouwd dat ze doorgaande leerlijnen vormen. De opdrachten zijn altijd zo geformuleerd dat ze uitdagen tot experimenteren en zo bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Door eenvoudige wijzigingen in onderwerp zijn ze altijd aan te passen aan actuele thema’s in de klas. Twijfelt u of onderstaande niveau’s geschikt zijn voor uw groep? Kijk eerst of u denkt dat de kinderen de vaardigheden beheersen uit de voorgaande groepen. Neem anders contact met Toonbeeld op. De lesbrieven zijn dus voorbeeldlessen die op eigen wijze aangepast kunnen worden. Heeft u daarvoor hulp nodig dan kan Toonbeeld altijd zorgen voor coaching of uitvoering van de lessen (natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden per gegeven lesuur).