Welkom bij de projecten die Toonbeeld Geesterhage heeft ontwikkeld voor het basisonderwijs. Projecten en workshops van enkele uren tot schoolbrede projecten compleet met leerlijnen.

 

 

Toonbeeld Castricum ontwikkelt voor de scholen waarmee we samenwerken, leerlijnen die zo gemaakt worden dat je hiermee in de diverse groepen kunt teruggrijpen op eerdere lessen en verder kan werken.

Net zoals onze lessen dragen de leerlijnen bij aan het behalen van de kerndoelen ten aanzien van kunstzinnige orientatie.

De lessen voor de verschillende niveaus zijn zo opgebouwd dat ze doorgaande leerlijnen vormen. De opdrachten zijn altijd zo geformuleerd dat ze uitdagen tot experimenteren en zo bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Door eenvoudige wijzigingen in onderwerp zijn ze altijd aan te passen aan actuele thema’s in de klas.

In het menu vindt u onder Beeldend een serie uitgewerkte leerlijnen. Voor de overige disciplines zijn deze nog niet beschikbaar maar daar wordt aan gewerkt. Onderstaand treft u een aantal activiteiten in andere disciplines die Toonbeeld Geesterhage voor u kan verzorgen in een of andere vorm. 

Dans
DANS Breakdance/Streatdance. In deze lessen leren kinderen de basis van breakdance. Ze leren spelenderwijze hun eigen creativiteit te gebruik bij het verzinnen van hun eigen moves. Ze creëren zelfvertrouwen door deze moves aan elkaar te laten zien. De leerlingen leren goed naar de muziek te luisteren en hier op te bewegen. Door met evenwicht te spelen leert iedereen zijn lichaam goed kenen. Onderwerp: Breakdance en Streetdance Medium: je eigen lijf, dans Vaardigheden: luisteren, kijken en verbeelden door te dansen Competenties: verkennen, ontdekken en presenteren. Docent: Falko de Graaf. Geschikt voor midden en bovenbouw.
Dansclinics Werelddans. “Dansen is sociaal. Door samenwerking en elkaar aanmoedigen wordt pestgedrag buiten spel gezet. WereldDans geeft kennis over verschillende landen, culturen, gebruiken op een toegankelijke manier. Ik geef lessen Braziliaanse dans, Afrikaanse dans, Oriëntaals (Buikdans) en Bollywood. Er zijn speciale lessen voor onder, midden of bovenbouw. Desgewenst kunnen de danslessen gekoppeld worden aan een thema (landen, carnaval, goed doel, Sociale media, IK, gezondheid, etc .) En zelfs in combinatie met andere disciplines, zoals theater, percussie en fotografie. Op de foto: eindpresentatie bij basisschool de Brug in Akersloot Medium: je eigen lijf, dans Vaardigheden: luisteren, kijken en verbeelden door te dansen * Dansen is sportief. Een uur lang intensief bewegen is goed vol te houden op leuke muziek. De dansles kan in plaats van een gymles worden gegeven. Competenties: verkennen, onderzoeken en presenteren.
Muziek
Zingen of een instrument leren bespelen. Toonbeeld Geesterhage levert ook Muziek Cursussen op maat en locatie. Cursussen voor instrumenten zoals o.a. gitaar, keyboard, harp, djembé, cajon, viool, mondharmonica en steelpan. Maar ook een koorproject of een cursus algemene muzikale vorming is mogelijk. Cursussen of workshops variëren in duur van een paar uur tot 10 of meer wekelijkse lessen en worden afhankelijk van het instrument en de wensen gegeven aan klassen of kleinere groepjes leerlingen. Docenten afhankelijk van gekozen instrument Onderwerp: Muziekinstrumenten Medium: muziek maken met je stem of een muziekinstrument (gitaar, keyboard, harp, djembé, cajon, viool, mondharmonica of steelpan) Vaardigheden: luisteren, verbeelden met je stem of een muziekinstrument. Competenties: verkennen, onderzoeken en presenteren.
Retteketet, de klas speelt trompet. Een voorbeeld van muzieklessen op school: Een kant en klaar lessenplan voor basisschoolleerlingen van groep 5, 6 en 7. Kinderen leren in drie lessen op kunststoftrompetten het blazen en het spelen van een aantal tonen aan en een eenvoudige melodie te spelen in 4/4 maat. Na drie lessen kunnen ze evt. samenspelen met een fanfare of jeugdorkest om zo een presentatie te geven. Docent: Martin Wittebrood, docent kleinkoper.
Theater
Theaterworkshop spelen vanuit verhalen (Groep 1-3). In dit project heeft u keuze uit 3 verhalen: - Prinses Sipje en de echoput (luisteren en kunnen herhalen, ook spelen van verdriet) - De Snoepfabriek (met elkaar een fabriek naspelen om snoepjes te ontwerpen en te maken. Wanneer de snoepjes mislukken, gebeuren er vreemde dingen…) - De Magische Poppenwinkel (fysiek spel waarin de fantasie wordt geprikkeld en het ‘stilstaan en bewegen’ een belangrijke pijler is) In alle te kiezen projecten ligt de nadruk op het spelen met je lijf en je gezicht. In elke les staat er een verhaal centraal, welke uiteindelijk zal worden uitgespeeld. Voorafgaand aan het verhaal zal in een aantal oefeningen op een speelse manier worden voorbereid om uiteindelijk in het verhaal mee te kunnen spelen. Voor de workshop is alleen een lege ruimte, zoals een speelzaal, nodig. Een workshop van ongeveer een uur, speciaal ontworpen voor de onderbouw.
Workshop Spelen vanuit emoties, durf jij jezelf te laten zien? (Groep 4-8) In deze korte workshopreeks van 2 of 3 lessen (afhankelijk van de wens van de school) gaan we in op 2 belangrijke dingen van toneelspelen: Het spelen van emoties én het lef hebben om dit te laten zien! We gaan uit van een podiumhouding die je de basis geeft om op het podium te durven staan. Hier vanuit gaan we als echte acteurs bekijken hoe je vervolgens de 4 basisemoties kan laten zien én hier een kort verhaal mee spelen.
Workshop ” Van tekst naar spel” een korte boost voor je groep 8 musical! (Groep 6-8) In deze workshop van 3x 1,5 uur staat het spelen met stem, lijf en gezichtsuitdrukking centraal. Door middel van speelse opdrachten ervaren de leerlingen hoe je meer kan halen uit je tekst dan alleen de woordjes die er staan. Ook gaan ze onderzoeken hoe je deze tekst vervolgens ook als een echte acteur op het podium kan spelen: er komt tenslotte meer bij kijken dan je tekstkennis alleen... De workshop kan het hele jaar worden ingezet: als opwarming van het jaar of start van de musical, met tekstvoorbeelden van de docent, maar ook tijdens het repeteren, waarbij we jullie eigen musical teksten als lesmateriaal kunnen gebruiken. In deze lessenreeksen gaan de leerlingen ontdekken wat er nodig is om op het podium een theaterstuk neer te zetten als acteur. Dit kan zijn aan de hand van teksten, muziek, verhalen, plaatjes noem maar op. Het belangrijkste is dat ze ondervinden hoe je als echte toneelspeler/acteur een stuk aanpakt en hoe leuk dit kan zijn! We werken in de lessen met actuele thema's in overleg met de school/docenten. Afhankelijk van de duur van de cursus werkt de groep naar een openbare presentatie. Docent: Sanne Himmelreich.
Acteren, zingen en dansen in een musical. In de musicallessen leren kinderen zichzelf op het podium presenteren aan de hand van de drie musicaldisciplines (zang, acteren en dans). Meestal doen we dit aan de hand van een bekend musicalverhaal (want: lekker herkenbaar voor de kinderen), zoals bijvoorbeeld Lion King, Tarzan, Aladdin, Jungle Book of Grease. Ook op maat gemaakte musicals zijn mogelijk. Zo is er al eens een musical geschreven speciaal voor het afscheid van een directeur. Het is natuurlijk ook mogelijk om de musical aan te laten sluiten bij het actuele thema op school. Bij de musicallessen kijken we actief naar de talenten en interesses van elke individuele leerling, zodat elke leerling zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en plezier kan beleven aan de lessen. Want dat is in deze lessen uiteindelijk het belangrijkste doel: samen door middel van theater, muziek en dans veel plezier hebben! Daar hoort natuurlijk ook een optreden bij. Als de lengte van de cursus dat toelaat worden de lessen dan ook afgesloten met een presentatie waarin alle kinderen samen hun eigen musical ten tonele brengen. Ook de samenwerking met de leerkracht is voor ons erg belangrijk. We leveren audio en beeldmateriaal aan zodat de leerkracht met de kinderen buiten onze lessen kan blijven oefenen. We kunnen ook extra coaching bieden bij de jaarlijkse groep 8 musical. In overleg met de leerkracht begeleiden we de leerlingen op de punten waar net die extra aandacht nodig is. Onderwerp: een bekende musical, of een musical op maat Medium: je eigen lijf, zang, dans, tekst, attributen, decor, personages, verhalen, spreken, bewegen, verkleden, grimeren etc. Vaardigheden: luisteren, kijken en verbeelden door te spelen, te dansen en/of te zingen, bespreken, analyseren Competenties: verkennen, onderzoeken en presenteren. Docent: Sanne Mallant